Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılan Değişiklikler

Nüfus hizmetleri kanununda değişiklik
NÜFUS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

7036 sayılı Kanun ile 03.11.2017 tarih ve 30229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda özellikle isim ve soy isim değiştirme / düzeltmeye ilişkin hükümleri incelemek gerekir.

İsim ve Soyisim Değiştirme Başvurusu Nereye Yapılacaktır?

7036 sayılı Kanununun 26.maddesiyle Nüfus Hizmetleri Kanununa birkaç geçici madde eklenmiştir. Eklenen geçici 8.maddeye göre kişiler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde ikametgâhının olduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak isim ve soy isimlerini değiştirebileceklerdir. İsim ve soy isim değişikliklerine ilişkin kararı il ya da ilçe idare kurulları verecektir. Bu kurulların verecekleri kararlar kesindir.

İsim ve Soyisim Değiştirme İşleminin Koşulları Nelerdir?

Şöyle ki, isim ve soy isimlerin değiştirilmesi bakımından belirli şartların varlığı aranır. Buna göre, 2525 sayılı Soyadı Kanunun 3.maddesine aykırı olan soyadları ile yazım ve imla hatası ya da düzeltme işareti kullanılmaması sebebiyle anlam farklılıkları bulunan isim ve soy isimleri başvuruyla değiştirilebilir.

İsim ve Soyisim Değiştirme İşlemi Kaç Kez Yapılabilir?

Değişiklik mahkeme kararı olmadan bir defaya mahsus olarak yapılacaktır.

İsim ve Soyisim Değiştirme İşlemi İçin Başvuru Süresi Nedir?

İsim ve soy isim değişikliği başvuruları kanunun yayımından iki yıl içinde yapılmalıdır. Başvuru süresi 3 Kasım 2019 tarihi itibariyle sona erecektir.

İsim ve Soyisim Değiştirme İşleminin Etkileri Nelerdir?

Soyadı değişikliği erkek bakımından yapılmışsa erkekle birlikte evli ise karısı ve ergin olmayan çocuklarının da soyadı düzeltilir. Soyadı değişikliği kadın bakımından yapılmışsa kadınla birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocuklarının da soyadı düzeltilir.

İsim ve Soyisim Değiştirme Talebinin Sınırları Nelerdir?

7036 sayılı Kanununun 9.maddesiyle Nüfus Hizmetleri Kanunu 36.maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu hükme göre, haklı sebeplerin varlığı halinde aynı konuya ilişkin düzeltme yapılmasının hâkimden istenebileceği ifade edilmiştir. Başka bir ifadeyle nüfus müdürlüğüne başvurarak isim ya da soy isim değişikliği yaptınız. Haklı sebeplerin varlığı halinde sonradan dava açarak isim ya da soy isimde yeni bir değişiklik / düzeltme yapmanız mümkündür. İsim değişikliği davasına ilişkin makalemize göz atabilirsiniz.

Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde incelemek gerekirse,

>İsim ve soy isim değişikliği başvuruları kanunun yayımından iki yıl içinde yapılmalıdır. Başvuru süresi 3 Kasım 2019 tarihi itibariyle sona erecektir.

>Başvuru kişinin yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne yapılacaktır.

>Herhangi bir sebeple değil kanunda belirtilen sebeplerle isim ve soy isim değişikliği başvuru ile yapılabilir. Bu kapsamda yer almayan sebeplerle isim ve soy isim değiştirme işlemi dava yoluyla yapılmalıdır.

>Başvuruyu il ya da ilçe idare kurulları değerlendirecektir.

Göçmenlerin Doğum Yeri Ve Tarihinin Düzeltilmesi

7036 sayılı Kanununun 26.maddesiyle Nüfus Hizmetleri Kanununa Geçici Madde 9 adıyla bir madde eklenmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik ile göçmen olarak Türk vatandaşı olan ancak doğum yeri yahut tarihi nüfusa yanlış işlenen kişiler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl içinde usulüne uygun doğum belgeleri ile müracaatları halinde kayıtlar nüfus müdürlüğünce düzeltilir.

Evlat Edinilen Çocuğun Ana Ve Baba Adı

7036 sayılı Kanununun 26.maddesiyle Nüfus Hizmetleri Kanununa Geçici Madde 10 adıyla bir madde eklenmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten tek başına ya da birlikte evlat edinilmiş çocukların ya da erginlerin bu maddenin yürürlüğü girmesinden itibaren beş yıl içinde nüfus müdürlüklerine yapacakları başvuru ile nüfus kayıtlarındaki anne/baba adı veya soyadı olarak evlat edinenlerin isim ve soy isimleri yazılır. Ayrıca bu maddenin yürürlük tarihinde ergin ve ayırt etme gücü olan evlat edinilen kişilerin de rızaları aranır.

Bu kapsamda değişikliği maddeler halinde incelemek gerekirse,

>Evlat edinilenlerin nüfus kayıtlarındaki değişiklik yapılmasına ilişkin başvuru bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılmalıdır.

>Evlat edinilenler kanunun yürürlük tarihinde ergin ve ayırt etme gücüne sahiplerse nüfus kayıtlarında değişiklik yapılabilmesi için onların da rızası aranır.

Kadının Soyadına İlişkin Ek Madde

7036 sayılı Kanunun 25.maddesiyle 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 73.maddesine ek maddeler eklenmiştir.  Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik ile soyadı değişikliği başlıklı ek madde 3 ile yazılı talepte bulunmak koşuluyla,

>Boşandığı eşi soyadını kullanmasına izin vermişse, kadının, evlenmeden önceki soyadını,

>Eşinin soyadıyla beraber kızlık soyadını taşıyan kadının sadece eşinin soyadını taşınmasına ilişkin taleplerin varlığı halinde nüfus müdürlüğünce gerekli işlemler yapılır.

Tanımaya İlişkin Hüküm

7036 sayılı Kanunun 7.maddesiyle 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 28.maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu hükme göre, tanınan ya da mahkeme kararı ile soybağı kurulan çocuklar babanın hanesine babanın ismi ve soy ismiyle nakledilir.

Yazıyı Paylaş!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin