İSİM DEĞİŞTİRME DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2020

İsim değiştirme davası dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır. Şablondaki boşlukları size uygun şekilde doldurarak dava dilekçenizi oluşturabilirsiniz.

İsim değiştirme davası yahut isim değişikliği davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesine göre haklı sebeplerin varlığında açılabilir. İsim değişikliği davası ile ilgili detayları isim değiştirme davası başlıklı makalemizde açıkladık. Bu kapsamda dilekçe örneğini doldurmadan önce isim değiştirme davası başlıklı makalemize göz atmanız faydanıza olacaktır.

Ayrıca ifade edilmelidir ki, aynı sebebe dayanarak isim değiştirme davası bir kez açılabilir. Bu sebeple dava dilekçesi hazırlanırken dikkatli olunmalı, kanunda ifade edilen zorunlu unsurların dilekçede bulunmasına özen gösterilmelidir. Dava dilekçesinin yanlış yahut eksik bilgilerle verilmesi davanın uzamasına yahut reddedilmesine ve akabinde hak kaybına sebep olabilir. Bu kapsamda dava dilekçesinde ifade edilecek isim değiştirme sebebinin haklı bir sebep olup olmadığı, dava kapsamında tanık dinletilmesine gerek olup olmadığı gibi hususların hepsinin dava dilekçesi hazırlanmadan değerlendirilmesi ve dava dilekçesinin buna göre hazırlanması gerekmektedir.

Bilinmelidir ki, her olay içinde kendine has özellikleri barındırdığından ayrı değerlendirilmelidir. Eğer isim değiştirme davası için dava dilekçesi hazırlanması, duruşmaların takibi, kararın kesinleştirilmesi, basın ilan kurumunda ilanı vb. işlemler konusunda tecrübeli değilseniz, bir kişinin toplum içinde kendisini tanımlamasında büyük bir önem sahip ömür boyu taşıyacağınız isminizle ilgili hukuki süreci riske atmak anlamına gelecektir. Bu kapsamda isim ekletme yahut isim değiştirme davası kapsamında profesyonel yardım alarak bir avukatla çalışılması hem zaman, hem para hem de hak kayıplarının önüne geçecektir.

Aşağıda ifade edilen isim değiştirme dava dilekçesi örneği genel bir şablondur. Şablondaki boşlukları kendi durumunuza uygun olarak doldurabilirsiniz.

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği 2020

…. Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliğine

Davacı: (davacının adı soyadı, t.c kimlik numarası, adresi)

Davalı: (ilgili nüfus müdürlüğü)

Konu: (isim değiştirmeye ilişkin talep)

Açıklama

1- (isim değişikliği yapmak isteyen kişiden kısaca bahsedilmelidir)

2-(isim değişikliği için haklı gerekçe belirtilmeli ve ilgili kanun maddesi ile emsal yargı kararlarına atıf yapılmalıdır)

3-(mevcut ismin hangi isim ile değiştirilmesi istendiği belirtilmelidir)

HUKUKİ DELİLLER: (tanık, yemin, bilirkişi vb. dayanılacak deliller ifade edilmelidir)

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, Yargı içtihatları ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM: (yukarıdaki gerekçelere dayanarak mevcut ismin hangi isim değiştirilmesi istendiği ifade edilmelidir)

Sonuç

İsim değiştirme ya da isim tashihi davası yukarıda örneği verilen dilekçe ile doldurulmak suretiyle açılabilir. Dilekçede mutlaka tanık bilgilerine de yer vermek gerekir. İsim değiştirme davası için hukuken avukat tutulması zorunlu değildir. Ancak eğer dilekçeyi nasıl yazacağınızı bilmiyor ve hukuki süreçlere aşina değilseniz hak kaybına uğramamak adına bir profesyonel ile çalışmanızda fayda vardır.

Yazıyı Paylaş!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin