İnternetten Fotoğraf Ve Video Kaldırma

Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medya kullanımının artması ile birlikte başkalarına ait bilgilere, özellikle de sosyal medya siteleri vasıtasıyla videolara, fotoğraflara erişmek gittikçe kolaylaşmış ve bu duruma bağlı olarak internetten fotoğraf ve video kaldırma işlemine gereksinim artmıştır. Bu kapsamda gerek bulut teknolojisi gerekse de diğer dijital depolama seçeneklerinin yüzde yüz güvenli olduğu söylenemeyeceğinden istenmeyen bazı fotoğraflar ya da videolar internet ortamına düşebilmektedir. Böyle durumlarda fotoğrafı ya da videosu izinsiz kullanılan kişinin kişilik hakları ihlal edilmektedir. İnternet ortamına giren bir fotoğraf çok hızlı şekilde yayılabildiğinden kişilik haklarına yapılan saldırının en hızlı şekilde önlenmesi için Türk Hukukunda klasik dava yolundan çok daha hızlı bir seçenek olarak 5651 sayılı Kanunla erişimin engellenmesi kavramı hayatımıza girmiştir.

İnternetten Fotoğraf ve Video Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

1.Türk Medeni Kanunu Kapsamında Saldırının Önlenmesi Davası

İnternetteki fotoğraf ve videoları sebebiyle kişilik hakları ihlal edilen kişiye 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 25.maddesi uyarınca saldırıya son verilmesi davası açılmak suretiyle hukuki koruma sağlanabilir. Ancak bu seçenek internet ortamının hızı düşünüldüğünde pratik bir yol değildir. Dava ile elde edilmek istenen hukuki koruma sağlanana kadar kişilik haklarını ihlal eden paylaşım internet ortamında binlerce kez paylaşılarak geri dönülemez şekilde yayılabilir. Bu bakımdan böyle durumlarda hızlı hareket etmek büyük önem arz eder.

2.5651 Sayılı Kanun Kapsamında Kuruma Ya da Sulh Ceza Hâkimliğine Başvuru

İnternetten fotoğraf ve video kaldırma işlemi için bir diğer seçenek ise, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun‘un 9.maddesi ya da özel hayatın gizliliğini ihlal söz konusu ise 9/A maddesi kapsamında başvuru yapmaktır. 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince kişilik hakları ihlal edilen kişiler içerik sağlayıcı ya da yer sağlayıcı ile iletişime geçebileceği gibi doğrudan Sulh Ceza Hâkimliğine de başvurabilir. Bu halde hâkim başvurudan itibaren 24 saat içinde bir karar vermek zorundadır.

Ayrıca ifade edilmelidir ki, Kanunun 9/A maddesi uyarınca internet ortamındaki içerik özel hayatın gizliliğini ihlal  suçunu oluşturuyorsa bu halde başvuru doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılabileceği gibi başvuru sahibinin ikamet adresindeki Sulh Ceza Hâkimliğine de yapılabilir.

Hâkimin kişilik haklarının ihlaline ilişkin erişimin engellenmesi kararları Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Birlik en geç 24 saat için kararın gereğini yerine getirir. Sulh Ceza Hâkimliğinin erişimin engellenmesi kararını 9.maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu seçenek çok daha hızlı ve pratiktir. Başvuru sonucu sadece özel hayatın gizliliğini ihlal eden URL’lerin erişime engellenmesine karar verilir. Ancak ihlal başka türlü giderilemiyorsa sitenin tamamı da erişime engellenebilir.

3.Yer Sağlayıcı Olan Hosting Şirketlerine Bildirim Yolu İle

Ayrıca web sitelerin internet ortamında yer sağlayıcılığını yapan hosting şirketleri de 5651 sayılı Kanun gereği yasal olarak sorumludur. Bu kapsamda yer sağlayıcılığını üstlendiği web sitelerinin hukuka aykırı içerik barındırmaları sebebiyle hosting şirketleri de yasal olarak sorumlu tutulur. Bu sebeple bir web sitede hukuka aykırı bir içerik varsa doğrudan o web sitenin hosting şirketine de talepte bulunulması mümkündür. Aynı şekilde temin edilen erişimin engellenmesi kararına hosting şirketleri de uymakla yükümlüdür. Başka bir ifadeyle erişimin engellenmesi kararı alınmasına karşın ilgili web sitenin hosting şirketi/ yer sağlayıcısı bu karar uymuyorsa bundan doğan zararların giderilmesi için her türlü yasal yola başvurulması mümkündür.

Google’dan Fotoğraf Kaldırma

Google, arama motorları arasında dünyada en çok kullanılan arama motorudur. Bu açıdan Google tarafından indekslenmiş bir fotoğrafın Google görsellerden kaldırılabilmesi için Google ile iletişime geçmek gerekir. Google fotoğraf kaldırılmasına ilişkin talepleri değerlendirirken özellikle telif hakları ve çocuklara ilişkin müstehcen fotoğraflar bakımından çok daha hassas davranmaktadır. Ayrıca bilinmelidir ki, Google birçok fotoğrafı internet sitelerinden çekmektedir. Bu bakımdan Google görsellerden bir fotoğrafın çıkarılması, başka arama motorlarından fotoğrafı silmez ya da söz konusu fotoğrafın yayınladığı siteye ait URL adresinin bilinmesi halinde fotoğrafa ulaşılmasını engellemez.

İnternetten Fotoğraf ve Video Kaldırma İşlemine İlişkin Bilinmesi Gerekenler

-İnternetten fotoğraf ve video kaldırma işlemine ilişkin bazı teknik noktalara dikkat çekmek gerekir. İlk olarak belirtilmek gerekir ki, HTTPS protokolü kullanan siteler bakımından spesifik bir URL’in erişime engellenmesi teknik açıdan mümkün değildir. Bu sitelerce kullanılan protokol ile veri aktarımı şifrelenmektedir. Bu bakımdan böyle siteler teknik anlamda ancak ya tamamen erişime engellenebilir ya da hiç engellenmez.

-Özellikle hepimizin bildiği Youtube, Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya siteleri bu protokolü kullanmaktadır. Bu bakımdan bu tip sitelerden fotoğraf ve video kaldırılması için erişimin engellenmesi yoluyla sonuç alınması mümkün değildir. Söz konusu içeriğin kaldırılması için bu sitelerle iletişime geçmek gerekir.

-Ayrıca erişime engellenen URL’lere sadece Türkiye sınırları içinden erişilemez. VPN ile veya başka bir ülkeden o linke girilebilir. Bu açıdan erişimin engellenmesi kararının etkin olabilmesi için içerik sağlayıcı ya da yer sağlayıcı ile iletişime geçilerek söz konusu linkteki içeriğin kaldırılması gerekir.

Sonuç

Sonuç olarak, internetten haber ya da video kaldırılması süreci hızlı ve etkin şekilde yapılabilmesi bilişim ve internet hukuku alanında yetkin olmanın yanında teknik bilgi de gerektiren bir süreçtir. Genelde Bilişim Hukuku özelde ise İnternet hukuku alanında bilgi birikimi ve yetkinliği ile Başcı Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize internetten fotoğraf ve video kaldırılmasına ilişkin her türlü hukuki hizmeti en hızlı ve etkin şekilde veriyoruz. Bu süreçte hızlı hareket etmek büyük önem taşıdığından fotoğraf veya videolarınız internet ortamında yayılmadan önlem almanızı tavsiye ederiz. Facebook, Twitter ya da Youtube gibi sosyal medya ve video paylaşım sitelerinden kaldırılmasını istediğiniz bir içerik varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazıyı Paylaş!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin