Ceza avukatı

Ceza Avukatı

Ceza Avukatı Ne Demektir?

Ceza avukatı, başta Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere ceza hukukunu ilgilendiren alanlarda ileri derecede bilgisi olan, ceza hukukunun uygulamasını özümsemiş avukattır. Ceza avukatı şüpheli ya da sanıklar bakımından, kolluk, savcılık ve mahkemede şüpheli ya da sanığın temsil edilmesi ve haklarının korunması işlevlerini üstlenir. Ceza avukatı, mağdur ya da katılan bakımından ise, soruşturma ya da kovuşturma yürütülürken mağdurun suç duyurusuna ilişkin dilekçenin hazırlanması, soruşturma ya da kovuşturma işlemlerinin takibi, mağdur veya katılanın kolluk, savcılık ve mahkemede temsilinin sağlanması işlevlerinin yüklenir.

Ceza Avukatı Ne Yapar?

Soruşturma Aşaması

Soruşturma aşamasında ceza avukatı müvekkilinin karakoldaki ifadesine katılır. Ardından onunla birlikte adliyeye savcının karşısına çıkar. Eğer müvekkili savcılık tarafından mahkemeye sevk edildiyse duruşmasına girer. Müvekkili tutuklanırsa yedi gün içinde tutuklamaya itirazda bulunur. Müvekkilini cezaevinde ziyaret eder. Soruşturma aşaması cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Soruşturma aşamasında kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla çağrılır. Başka bir ifade ile henüz kamu davası açılmamış olup kişi sadece şüphelidir. Bu süreçte ceza avukatı müvekkilinin masum olduğuna dair delilleri soruşturma dosyasına ibraz eder. Eğer tutukluysa serbest bırakılması için gerekli itirazları yapar. Soruşturma aşamasında verilen ifadeler yargılamanın akıbetini büyük ölçüde belirlediğinden bu ifadelerde ceza avukatı desteği büyük önem arz etmektedir. Karakolda ya da savcılıkta verilecek yanlış bir ifade kişilerin hapis cezası alma ihtimalini güçlendirecektir. Bu sebeple öncelikle alanında uzman bir ceza avukatı ile bu konuda görüşmek ve onunla istişare ettikten sonra beyanda bulunmak şüphelilerin oldukça menfaatine olacaktır.

Kovuşturma Aşaması 

Kovuşturma aşaması, kamu davasının açıldığı ve yargılama yapılan aşamaya denir. Kovuşturma aşamasında ceza avukatı savunma hazırlar, tanıklara soru sorar, müvekkili aleyhine olan delillerin çürütülmesi için elindeki delilleri sunar ve gerekli itirazlarını yapar. Kovuşturma aşaması yargılamanın en önemli aşaması olup davanın sonucunun belli olacağı aşamadır. Kovuşturma aşaması birkaç duruşma sürebilir. Buna mahkeme karar verir. Ceza avukatı bütün duruşmalara katılır ve müvekkili adına en iyi sonucu almak için savunma yapar. İyi ceza avukatı müvekkiline berat edeceği sözünü veren değildir.

İyi ceza avukatı müvekkili adına eldeki dava kapsamında en iyi sonucu alandır. Bu sebeple iyi ceza avukatının yapacağı iyi bir savunma ile müvekkilinin beraat etmesini sağlayabileceği gibi alacağı cezanın azalmasını da sağlayabilir. Bu durum da ciddi bir başarı olup her davada beraat edilmesi beklenmemelidir. Bu sebeple beraat edileceğine ya da mahkemeden başka bir karar çıkartacağını iddia edenlere itibar etmemek gerekir. Mahkemenin vereceği kararı önceden bilmek mümkün değildir. Her ceza davası kendine özgü dinamiklere sahip olduğundan en iyi ceza avukatları davanın gidişatına göre bir kanaate varıp savunmasını ona göre belirler.

Her ne kadar günlük hayatta kullanım kolaylığı sebebiyle ceza avukatı ifadesi kullanılsa da aslında doğru ifade ceza hukuku alanında tecrübeli avukattır. Türk hukukunda branşlaşma yoktur. Esasında en iyi ceza avukatları müvekkili ile sağlıklı bir iletişim kurabilen, ceza hukuku alanında gerek teorik gerekse de pratik bilgisi iyi düzeyde olan, müvekkiline güven veren avukattır. Bu bakımdan ‘en iyi ceza avukatı’, ‘ağır ceza avukatı’ gibi ifadelere itibar edilmemesi gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır.

Sonuç olarak, en iyi ceza avukatı ya da en iyi ağır ceza avukatı sizin güvendiğiniz avukattır. Ceza davası için bir avukat ile anlaşmadan önce mutlaka avukat ile yüz yüze görüşme yapmakta fayda vardır.

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatı ücretleri avukata göre değişebilir. Her bir avukat dosya kapsamında harcayacağı zaman ve mesaiye göre belirlediği ücreti talep eder. O sebeple her bir ceza davası için önceden belirlenmiş ücret tarifesi yoktur. Ceza davalarında ücret genellikle davanın karmaşıklığına, avukatın harcayacağı zaman ve mesaiye göre belirlenir. Bir dava ne kadar karmaşık, suçlama ne kadar ağır ise, avukatın iş yükü de ona göre yüksek olacağından ağır ceza mahkemesinde görülen davalar için genellikle daha yüksek ücret talep edilir.

Her ne kadar standart bir ücret tarifesi olmasa da fikir vermesi açısından İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğindeki Ücret Tarifesini incelemekte fayda vardır. Bu kapsamda 2020 yılı için İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğindeki Ücret Tarifesi aşağıdaki gibidir;

CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ
Ağır Ceza Mahkemesi 
Sanık Müdafiliği 14.400,00 TL
Mağdur/Katılan Vekilliği 11.500,00 TL
Asliye Ceza Mahkemesi / Çocuk Mahkemesi
Sanık Müdafiliği 10.200,00 TL
Mağdur/Katılan Vekilliği 7.500,00 TL
Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği 4.400,00 TL
Disiplin Mahkemesi 6.600,00 TL

Ceza Avukatının Önemi

Suç Duyurusu Yaparken Ceza Avukatının Önemi

Suç duyurusunda bulunmadan önce ceza hukuku konusunda tecrübeli bir avukata danışmak önemli mağduriyetlerin önüne geçebilir. Şöyle ki, takipsizlikle sonuçlanacak bir konuda suç duyurusunda bulunulması sonradan suç duyurusunda bulunanlar aleyhine manevi tazminat talebine yol açabilir. Olayların en sağlıklı şekilde değerlendirilerek bir eylemin suç teşkil edip etmediği hususunda ceza avukatına danışarak adım atmak önemlidir.

Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Ceza Avukatının Önemi

Hakkınızda soruşturma ya da kovuşturma var yahut gözaltına alınmışsanız bir ceza avukatıyla çalışmak büyük önem arz eder. Şöyle ki, uygulamada gözaltına alınan şüpheli kolluk kuvvetleri karşısında kendini baskı altına hissetmekte ve haklarını tam anlamıyla bilmemektedir. Bu aşamada tecrübeli bir ceza avukatı, şüphelinin haklarının korunması adına şüphelinin gerek kolluktaki gerekse de savcılıktaki ifadesinde ciddi katkı sağlayabilir. Bu duruma bir ifadenin tutanağa geçirilmesini sağlamak, tutanağa şerh düşmek gibi kovuşturma aşamasında çok ciddi faydalar sağlayabilecek hamleler örnek verilebilir.

Kovuşturma aşamasında da ceza avukatının önemi büyüktür. Kovuşturma aşaması dava aşaması demektir. Başka bir ifadeyle savcılık olayı araştırmış, delilleri toplamış, kamu davası açılmasına gerektiğine karar vermiş ve iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sunmuştur. Dava aşamasında tanıklar dinlenir, deliller tek tek tartışılır. Bu kapsamda ceza avukatının çapraz sorgu esnasında tanıklardan birine soracağı basit soru ya da dava dosyasına sunacağı müvekkili lehine bir emsal karar davanın seyrini değiştirebilecek niteliği sahiptir. Bu bakımdan gerek iddia gerekse de savunmanın tecrübeli bir ceza avukatıyla yapılması hak kaybına uğramamak ve geri dönülemez sonuçlara sebebiyet vermemek açısından büyük önem arz eder.

Ceza avukatının sır saklama yükümlülüğü ömür boyu sürer. Bir ceza avukatına vekalet verilmiş olmasına karşın sonradan avukat azledilse ya da istifa etse dahi avukatın sır saklama yükümlülüğü sona ermez. Avukat-müvekkili ilişkisi sona erse dahi ceza avukatı müvekkili hakkında özel bilgileri Avukatlık Kanunu hükümlerince saklamakla yükümlüdür.

Sonuç olarak ifade edilmelidir ki, ceza avukatları hakkınızda yürütülen işlemlere ne kadar erken katılır ve sürece hâkim olursa o kadar fayda sağlar. Bu bakımdan gerek suç duyurusunda bulunacak olunsun gerekse de hakkınızda bir cezai takibat yapılsın gecikmeden bir ceza avukatıyla anlaşmak büyük fayda sağlar.

Göz Altındayken Ceza Avukatıyla Görüşebilir Miyim?

Şüpheli gözaltına alındıktan sonra avukatıyla kimsenin duyamayacağı bir yerde görüşme hakkına sahiptir. Aynı şekilde avukat gerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gerekse de Avukatlık Kanunu gereği vekâletnamesi olmaksızın şüpheliyle görüşebilir ve dosyayı inceleyebilir. Vekâletname sadece dosyadan örnek almak için gereklidir. Bu açıdan örneğin gece geç saatler gözaltına alındınız ve hâlihazırda sizin vekalet verdiğiniz bir avukatınız yoksa herhangi bir avukat vekâletnamesi olmaksızın sizinle gerek karakolda gerekse savcılıkta ifadeniz esnasında hazır olabilir. Bu işlemler için vekâletname aranmaz.

Ceza hukuku kapsamında  Bilişim Suçları Ve CezasıHaberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Özel hayatın gizliliğini İhlal Suçu makalelerimize göz atabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin