Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Hukuki Danışmanlık

Başcı Hukuk Bürosu olarak yerli ve yabancı çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize en üst düzeyde hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Dava Takibi

Uzmanlık alanlarımızda hukuki sürecin en başından nihai olarak sonuçlanana kadar ki süreçte dilekçelerin yazılması, dava ve duruşmaların takibi hizmetlerini veriyoruz.

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku teknolojinin gelişmesiyle oldukça önem kazanan görece az bilinen bir alan olmakla beraber gelecekte hayatımızın önemli bir kısmını kapsayacak bir hukuk dalıdır. Günümüzde özellikle Türk Ceza Kanunu’nda bilişim suçları başlığıyla çoktan yerini almıştır.

İş Hukuku

İş hukuku hukukun oldukça eski bir dalıdır. Günümüzde iş hukuku kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshi, çalışma süresi vb. birçok konuyu düzenlemektedir. Bu kapsamda işe iade davası, meslek hastalığına ilişkin davalar, kıdem, ihbar fazla mesai alacakları gibi işçilik alacaklarına ilişkin işlemler iş hukukunun kapsamına dahildir. 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve sınai haklar hukuku fikri ve sınai hakların nasıl korunacağı, koruma süresi, başvuru usulü, ceza müeyyideleri içeren gelişmekte olan bir hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmazlarla ilgili her türlü uyuşmazlığı konu edinmekle beraber özellikle kira ilişkisi kapsamında tahliye davaları, tapu iptali ve tescil davaları, ortaklığın giderilmesi vb. davalar çalışma alanımıza giren dava türlerindendir.

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku geniş kapsamı olan bir alan olsa özellikle hekimlerin, kamunun yahut özel hastahanelerin hatalı tıbbi müdahale sebebiyle tazminat sorumluluğu söz konusu olduğunda gerek hekimin yahut özel hastanenin savunulması, gerekse de hasta bakımından hatalı tıbbi müdahale sebebiyle meydana gelen zararın giderilmesi için gerekli hukuki işlemlerin yerine getirilmesi çalışma alanımız dahilindedir.

Ceza Hukuku​

Ceza hukuku insanoğlunun var oluşundan beri üzerinde düşünülmüş toplumlardan toplumlara cezaların ve yaptırımların değiştiği belki de en eski hukuk dalıdır. Günümüzde Türk hukukunda Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ceza hukuku kapsamında temel kanunlardır. Elbette bu kanunlara atıf yapan ve içinde ceza hükmü barındıran birçok kanun vardır.