Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminat
Aile Hukuku Makaleleri

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat konusu hemen her boşanma davasının esas meselelerindendir. Bu kapsamda eşler evliliğin sona ermesine sebep olan vakıalar sebebiyle çeşitli şartların varlığı halinde birbirlerinden maddi ya da manevi tazminat talep edebilecekleri gibi nafaka da isteyebilirler. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talepleri aile mahkemesi hakimi tarafından değerlendirilir. Boşanma Davasında Maddi ve

Read More »
Ceza Hukuku Makaleleri

Haksız Tutuklama, Gözaltı, Arama ve El Koyma Nedeniyle Tazminat Davası

Haksız tutuklama, gözaltı, arama ve el koyma nedeniyle tazminat davası 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141.maddesine dayanılarak açılabilir. Haksız tutuklama sebebiyle kişilere tazminat ödenmesi ilk olarak 1961 Anayasası ile tanınmıştır. 1982 Anayasası’nda da bu düzenleme korunmuştur. Ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesine kadar ki süreçte yürürlükte olan 466 sayılı Kanun sadece haksız yakalama

Read More »
Nüfus Davaları

Soyadı Değiştirme Davası

Soyadı değiştirme davası,  isim değiştirme davasında olduğu gibi ancak haklı sebeplerin varlığında açılabilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre kişiler kural olarak soyisimlerini babalarından alır. Soyisim, kişinin toplum içinde tanınmasında önemli bir paya sahip, kişilerin ömür boyu taşıdıkları bir unsur olduğundan soyisim değiştirme davası yarattığı sonuçlar bakımından önemli bir davadır. Soyadı Değiştirme Nasıl Yapılır? Soyadı

Read More »
Nüfus Davaları

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği 2018

İsim değiştirme davası dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır. Şablondaki boşlukları size uygun şekilde doldurarak dava dilekçenizi oluşturabilirsiniz. İsim değiştirme davası yahut isim değişikliği davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesine göre haklı sebeplerin varlığında açılabilir. İsim değişikliği davası ile ilgili detayları isim değiştirme davası başlıklı makalemizde açıkladık. Bu kapsamda dilekçe örneğini doldurmadan önce isim değiştirme

Read More »
How To Clear Criminal Records In Turkey
Adli Sicil Kaydı

How To Clear Criminal Records In Turkey?

Criminal record or police clearance can be defined as a registration system which aims to keep the records of crimes committed by people. Keeping criminal records correctly and laying the conditions of deletion in the law is quite important due to its effects on society. For instance, police clearance is often asked on the job

Read More »
Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Konut Kredisi Sözleşmesi 

Konut kredisi sözleşmesi, tüketicilere konut edinmeleri maksadıyla kredi kullandırılması, konutların tüketicilere finansal kiralama yolu ile kiralanması ve tüketicilere sahip oldukları konutu teminat göstermeleri halinde kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmedir. Bu sözleşme türü ülkemizde konut piyasası göz önüne alındığında sıklıkla karşılaşılan bir sözleşme türüdür. Birçok kişi konut satın alırken konut kredisine teminat olarak satın alınan konutu ipotek

Read More »
İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davası, bir hak ya da hukuki ilişkinin var olmadığının tespiti için açılan bir tespit davasıdır. Menfi tespit davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 106.maddesinde tespit davaları genel başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kapsamda tespit davaları ikiye ayrılır. Bunlar; müspet (olumlu) ve menfi(olumsuz) tespit davalarıdır. Müspet tespit davası ile bir hak ya da hukuki ilişkinin

Read More »
İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davası, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun m.277 vd. da yer alan kesin ya da geçici aciz vesikasına sahip alacaklının borçlunun yaptığı tasarrufi işlemin iptalini istediği davaya denir. Tasarrufun iptali davası İİK’nun m.97/sondan 2.fıkrası gereği icra mahkemesinde karşı dava olarak da açılabilir. Tasarrufun iptali davası şöyle özetlenebilir; alacaklı vadesi gelen alacağını tahsil edebilmek için

Read More »
Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Tahliye Sebepleri

Konut ve çatılı işyeri kiralarında tahliye sebepleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 350 ve devamı maddelerinde ifade olunmuştur. Tahliye sebeplerini tek tek incelemeden önce konut ve çatılı işyeri kavramından ne anlaşılması gerektiğinden bahsetmek gerekir. 6098 sayılı TBK’ndan önce konut ve çatılı işyeri kiralarını düzenleyen 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’da yer alan konutun belediye sınırlarında

Read More »
Uncategorized

Araç Değer Kaybı Tazminat Davası

Araç değer kaybı tazminat davası herhangi bir şekilde hasar gören araçta yapılan tamir, onarım işlemleri sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybının tazmini için açılır. Bir kaza sonrası hasara uğrayan araç her ne kadar en iyi şekilde onarılmış olsa da aracın ikinci el piyasasındaki değeri düşer.

Read More »
İş Hukuku Makaleleri

Fazla Mesai (Fazla Çalışma) Ücreti Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Fazla mesai ücreti iş hayatında çoğu zaman ödenmeyen işçilik alacaklarından biridir. Öncelikle fazla mesai kavramını tanımlamak gerekir. Fazla mesai ya da Kanunda ifade edildiği şekliyle fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63.maddesine göre haftalık çalışma saati 45 saattir. Kanuna göre 45 saatlik çalışma süresi eşit olarak paylaştırılır. Bu durumun aksinin

Read More »
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Makaleleri

Uluslararası Korumanın Sona Ermesi ve İptali

Uluslararası koruma kararı yabancılar bakımından sınırsız bir faydalanmak imkanı doğurmamakla beraber uluslararası korumanın sona ermesi ve iptali belirli şartlar altında mümkündür. Bu kapsamda uluslararası koruma kararı haklarında koruma kararı alınan kişiler bakımından bazı sonuçlar doğurur. 

Read More »