Category: Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Makaleleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Makaleleri

Uluslararası Korumanın Sona Ermesi ve İptali

Uluslararası koruma kararı yabancılar bakımından sınırsız bir faydalanmak imkanı doğurmamakla beraber uluslararası korumanın sona ermesi ve iptali belirli şartlar altında mümkündür. Bu kapsamda uluslararası koruma kararı haklarında koruma kararı alınan kişiler bakımından bazı sonuçlar doğurur. 

Read More »
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Makaleleri

Uluslararası Koruma Statüsü Nedir? Nasıl Kazanılır?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile yabancıların Türkiye’ye girişi ve ikamet usullerinin yanında uluslararası koruma statüsünün şartları da düzenlemiştir. Bu kapsamda gerek uluslararası koruma gerekse de geçici koruma kapsamında yabancıların Türkiye’den koruma talep etmesi durumunda uyulması gereken usul ve esaslar bu kanunda belirtilmiştir.

Read More »
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Makaleleri

Yabancıların Türkiye’de Çalışma Koşulları

Yabancıların Türkiye’de çalışma koşulları, çalışma hakkının kapsamı, süresi, sınırlamaları gibi hususlar Türkiye’deki yabancı sayısı göz önüne alındığında ciddi önem arz eder.

Read More »
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Makaleleri

Kısıtlamaya İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, bu kararların Türkiye’de tanınması ve uygulanabilmesi için yapılması zorunlu işlemlerdir. Türk mahkemelerince tanınması veya tenfizi talep edilen yabancı mahkeme kararının 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu‘nun 54.maddesinde ifade edilen tenfiz şartlarını taşıması gereklidir. Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması için gerekli şartlar şunlardır;

Read More »