Category: E-Ticaret Hukuku

E-Ticaret Hukuku

E-Ticaret Yapacak Bir Sitede Bulunması Gereken Hukuki Metinler

Teknolojinin gelişmesiyle insanların internet kullanımı hızla artmış ve internet üzerinden ticaretin payı gittikçe büyümüştür. Elbette e-ticaret alanında da hukuki anlamda düzenlemelere ihtiyaç duyulmuş ve e-ticaret hukuku doğmuştur. Bu kapsamda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayımlanmış ve bu kanun ve ilgili yönetmelikler ile e-ticaret sitesinde bulunması gereken hukuki metinler ifade edilmiştir.  

Read More »