Category: Ticaret Hukuku Makaleleri

Ticaret Hukuku Makaleleri

Bononun / Senedin Geçerlilik Şartları

  Bono ya da senet günlük hayatta gerek ticari işlerde gerekse de tüketicilerle yapılan sözleşmelerde sıklıkla başvurulan bir ödeme aracı olduğundan bononun geçerlilik şartları da bu sebeple ciddi önem arz eder.

Read More »
E-Ticaret Hukuku

E-Ticaret Yapacak Bir Sitede Bulunması Gereken Hukuki Metinler

Teknolojinin gelişmesiyle insanların internet kullanımı hızla artmış ve internet üzerinden ticaretin payı gittikçe büyümüştür. Elbette e-ticaret alanında da hukuki anlamda düzenlemelere ihtiyaç duyulmuş ve e-ticaret hukuku doğmuştur. Bu kapsamda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayımlanmış ve bu kanun ve ilgili yönetmelikler ile e-ticaret sitesinde bulunması gereken hukuki metinler ifade edilmiştir.  

Read More »