Category: Sağlık Hukuku Makaleleri

Sağlık Hukuku Makaleleri

Malpraktis Sebebiyle Hekimlerin Tazminat Sorumluluğu

Hekimlerin tazminat sorumluluğu bakımından ikili bir ayrım yapılması gerekir. Kamu görevlisi olan hekimler ve olmayan hekimler bakımından tazminat talebi için izlenecek yol farklıdır. Hekimlerin Malpraktis Sorumluluğu başlıklı makalemizde hatalı tıbbi müdahale sebebiyle hekimlerin sorumluluğuna ilişkin temel kavramlar incelenmişti. Bu makalede ise, hekimlerin özel hukuk kapsamında tazminat sorumluluğuna değineceğiz.

Read More »