Category: Miras Hukuku

Miras Hukuku

Tenkis Davası Ve Saklı Pay

Tenkis davası, mirasbırakanın tereke üzerinde tasarruf özgürlüğü sınırlarını aşan tasarruflarının yasal sınırlara çekilmesini sağlayan dava türüdür.  Öncelikle tasarruf özgürlüğü kavramından bahsetmek gerekir.

Read More »
Miras Hukuku

Terekenin Tespiti Davası Hakkında Bilgiler

Terekenin tespiti davası, mirasbırakanın ölümü sonrası mirasçılar tarafından terekenin aktif ve pasifinin belirlenmesi için açılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu bakımından tespit davası niteliği taşıyan bir dava türüdür.

Read More »