Category: İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İkale Sözleşmesinde Gelir Vergisi Kesintisi

İkale sözleşmesinde gelir vergisi kesintisi uygulamada  sürekli surette yapılagelmişse de yasal bir dayanağı yoktu. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda gelir vergisi kesilebilecek gelirler açıkça belirtilmişken yorum yoluyla işçiye ikale sözleşmesi ile çeşitli adlar altında yapılan ödemeler de kapsama dâhil edilmişti. Ancak bu fiili durum Danıştay[1] tarafından hukuka aykırı bulunmuş ve yapılan kesintilerin iadesine karar verilmiştir.

Read More »
İdare ve Vergi Hukuku

Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Durumlar

Vergi cezalarını ortadan kaldıran durumlar, Vergi Usul Kanununda ifade edilmiştir. Ayrıca Vergi Usul Kanununda sayılmayan af kanunu ile de vergi cezaları ortadan kaldırılabilir. Ancak daha önce vergi suçları ile ilgili ayrıma dikkat çekmek gerekir.

Read More »
İdare ve Vergi Hukuku

Vergi Suç Ve Cezaları

Vergi suç ve cezaları, sosyal bir devletin vergisiz hayal edilemeyeceği göz önüne alındığında ayrı bir önem taşır.

Read More »