Category: Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Konut Kredisi Sözleşmesi 

Konut kredisi sözleşmesi, tüketicilere konut edinmeleri maksadıyla kredi kullandırılması, konutların tüketicilere finansal kiralama yolu ile kiralanması ve tüketicilere sahip oldukları konutu teminat göstermeleri halinde kredi

Read More »
Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı İle Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin zamanaşımı ile kazanılması bir taşınmazın mülkiyet durumunun uzun süre belirsiz kalmaması bakımından öngörülmüş bir kurumdur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da taşınmaz mülkiyetinin zamanaşımı

Read More »
Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Kat Malikleri Kurulu Ve Yönetici

Kat maliklerinin Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde ana taşınmazın yönetimi için bir teşkilatlanmaya gitmeleri bir zorunluluk arz etmiştir. Bu kapsamda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat

Read More »
Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Kat Maliklerinin Hakları Ve Borçları

Kat maliklerinin hakları ve borçları, nüfusun büyük bir çoğunluğunun apartmanlar ya da siteler gibi kat mülkiyetine tabi yapılarda yaşadığı göz önüne alındığında önemli bir husustur.

Read More »
Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur?

Kat irtifakı, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine dayanılarak paylı mülkiyet halindeki bir taşınmazın paylarına inşaat yapma ve kat mülkiyeti kurma borcu bağlanmasına denir.

Read More »
Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Kat Mülkiyeti Nedir Ve Nasıl Kurulur?

Kat mülkiyeti kavramı gerek Avrupa’da gerekse de ülkemizde 1950’li yıllardan sonra şehirleşmenin artmasıyla konut ihtiyacı sebebiyle ortaya çıkmıştır.

Read More »
Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Apartmanlarda Kentsel Dönüşüm Süreci

Kentsel dönüşüm süreci 6306 sayılı Kanunda detaylı şekilde ortaya konulmuştur. Bu süreçten önce kentsel dönüşüm ile ilgili temel kavramlara 6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm adlı

Read More »
Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm kavramı özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun yayımlanmasıyla günlük hayatımızda çok daha fazla yer almaya başladı.

Read More »
Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescil davası, tapu kaydının düzeltilmesi davası, tapu tashihi davası gibi çeşitli isimlerle anılan bu dava tapudaki yolsuz tescilin düzeltilmesi maksadıyla açılır.

Read More »
Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası

Ortaklığın giderilmesi davası ya da izale-i şuyü davası, paylı mülkiyet durumunda olan bir taşınır veya taşınmazın ortakların anlaşamaması üzerine ortaklardan bir veya birkaçının mahkemeye başvurarak

Read More »