Category: Ceza Hukuku Makaleleri

Ceza Hukuku Makaleleri

Mala Zarar Verme Suçu Ve Cezası

Mala zarar verme suçu, bir başkasına ait taşınır ya da taşınmaz malın kısmen ya da tamamen yıkılması, tahrip ya da yok edilmesi, bozulması, kullanılamaz hale

Read More »
Ceza Hukuku Makaleleri

Yağma (Gasp) Suçu Ve Cezası

Yağma suçu, bir kişinin kendisine yahut başkasına cebir kullanılarak ya da tehdit edilmek suretiyle bir malı teslim etmeye ya da alınmasına engel olmamaya mecbur bırakılmak

Read More »
Ceza Hukuku Makaleleri

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık suçu günlük hayatta en sık karşılaşılan suç tiplerinden biridir. Bu açıdan kanun koyucu da bu suçu detaylı olarak düzenlemiştir. Hırsızlık suçu ve cezası 5237

Read More »
Ceza Hukuku Makaleleri

Ceza Avukatı

Ceza avukatı, başta Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere ceza hukukunu ilgilendiren alanlarda bilgisi olan avukata denir. Ceza avukatı şüpheli ya da sanıklar

Read More »
Ceza Hukuku Makaleleri

Bilişim Suçları Ve Cezası

Teknolojinin gelişmesiyle beraber bilişim sistemlerinin kullanımı oldukça artmış ve buna mukabil bilişim suçları da hayatımıza girmiştir. Bilişim suçları ya da siber suçlar bilgisayar, tablet, cep

Read More »
Ceza Hukuku Makaleleri

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanununun 132.maddesinde kişilere karşı suçlar kapsamında düzenlenmiştir. Bu hükme göre haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, iki veya daha fazla kişinin

Read More »
Ceza Hukuku Makaleleri

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında öncelikle özel hayat kavramını incelemek gerekir. Anayasanın 20.maddesinde, herkesin özel ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu,

Read More »