Category: Aile Hukuku Makaleleri

Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminat
Aile Hukuku Makaleleri

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat konusu hemen her boşanma davasının esas meselelerindendir. Bu kapsamda eşler evliliğin sona ermesine sebep olan vakıalar sebebiyle çeşitli şartların varlığı halinde birbirlerinden maddi ya da manevi tazminat talep edebilecekleri gibi nafaka da isteyebilirler. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talepleri aile mahkemesi hakimi tarafından değerlendirilir. Boşanma Davasında Maddi ve

Read More »
Aile Hukuku Makaleleri

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiden Manevi Tazminat Hakkı

Aldatılan eşin üçüncü kişiden manevi tazminat hakkı ile ilgili çelişkili yargı kararları olsa da halihazırda aldatılan eşin böyle bir tazminat talep etmeye hakkı olduğu Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca kabul edilmekte idi. Ancak Hukuk Genel Kurulunun güncel bir kararıyla bu imkan ortadan kalkmıştır.

Read More »
Aile Hukuku Makaleleri

Boşanma Sebepleri ve Boşanma Davası

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. Bu kapsamda boşanma sebeplerini ayrı ayrı incelemek gerekir. Özel Boşanma Sebepleri Özel boşanma sebepleri şunlardır; 1.Zina Zina, eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken karşı cinsle isteyerek cinsel birliktelik yaşamasına denir. Böyle bir durumda diğer eşin boşanma davası açma hakkı vardır.

Read More »